Header Ads

Instrukcja obsługi Eleaf iStick Pico X - Poradnik / Pytania

iStick Pico X Sposób użycia 

Wł./Wył. zasilania: 

Odkręć pokrywę akumulatora, włóż do iStick Pico X jedną wysokowydajną baterię akumulatorową 18650 (biegunem dodatnim do dołu i ujemnym do góry), a następnie dokręć śruby na pokrywie akumulatora. Urządzenie można włączyć/wyłączyć przyciskając przycisk zapalania 5 razy.


Eleaf iStick Pico X Uwaga: 

1. Z powodów bezpieczeństwa nie należy używać baterii z uszkodzoną obudową. 2. Należy stosować wysokowydajną baterię akumulatorową 18650, której ciągły prąd wyładowczy wynosi ponad 25A. 3. Przed użyciem należy ustawić zakres mocy w watach dostosowany do współpracującego atomizera.

Korzystanie z e-papierosa: 

naciśnij i przytrzymaj przycisk zapalania, aby wciągnąć parę do płuc.

Ładowanie: 

baterię 18650 w urządzeniu iStick Pico X można także ładować przez wejście USB z adaptera ściennego lub komputera lub za pomocą zewnętrznej ładowarki.

Aktualizacja oprogramowania układowego: 

oprogramowanie układowe można zaktualizować podłączając urządzenie przez wejście USB lub kabel mikro USB do komputera.

General Operations 

1. Wybierz tryb wapowania: 

kiedy urządzenie jest włączone, możesz przełączać tryby vapingu między Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 i TCR-M3 przez pierwsze naciśnięcie przycisku włączenia 3 razy, a następnie naciśnięcie przycisku +/-, aby wybrać tryb.


Funkcja zalecanej mocy: 

funkcja polega na tym, W trybie mocy (VW), po włożeniu zagruntowanego rozpylacza na urządzenie, że urządzenie automatycznie podaje zalecaną moc w zależności od rezystancji cewki w rozpylaczu.

Dopasuj moc: 

w trybie Wattage (VW), mocy można regulować za pomocą przycisku +/-.Przytrzymaj przycisk +/-, aby szybko zwiększyć / zmniejszyć moc.W trybie TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) najpierw naciśnij krótko przycisk ognia cztery razy, a następnie naciśnij przycisk +/-, aby wyregulować moc.

Dopasujtemperaturę: 

w trybie TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), po prostu naciśnij przycisk +/-, aby zwiększyć / zmniejszyć ustawienie temperatury.

2. Inne ustawienia: 

naciśnij przycisk włączenia i przycisk + jednocześnie, aby wejść do menu ustawień, a będziesz w stanie zablokować / odblokować grzałkę w trybach TC, wybrać parametr wyświetlany na głównym interfejsie, ustawić stealth on / off, sprawdzić wersję oprogramowania / sprzętu urządzenia i sprawdzić stan baterii, wybrać czasu trwania TIMEOUT, wł / wył funkcję wstępnego podgrzewania w trybie VW i ustawić wartość TCR w TCR (M1 / M2 / M3) wciśnij przycisk +/-, aby przesunąć lub wyregulować i naciśnij raz przycisk włączenia , aby potwierdzić swój wybór. Po zakończeniu zmian ustawień, po prostu przejdź do ikony WYJŚCIE i kliknij przycisk uruchamiania, aby potwierdzić i wrócić do głównego interfejsu. Możesz zresetować licznik Puff / Time do zera, przechodząc najpierw do podmenu Puff / Time i przytrzymując wciśnięty przycisk +.

Gwarancja 

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu ludzkiego. Produkt objęty jest zgodną z prawem
gwarancją.

Ostrzeżenia   

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez ludzi młodych, osoby niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

Przeciwwskazania: 


1. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała. 2. Nie należy pozostawiać urządzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0 ℃ do 50 ℃ podczas ładowania i -5 ℃ do 60 ℃ podczas używania. 3. Nie należy używać urządzenia do innych celów, z wyjątkiem wdychania pary. Nie należy połykać e-liquidu.

Możliwe niepożądane skutki uboczne: 

1. Produkt może być niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotynę, która jest uzależniająca. 2. Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się stosowanie liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

No comments

Powered by Blogger.